Vi ønsker Ivana Juzbasic-Ilic velkommen

Vi er glade for å ønske Ivana Juzbasic-Ilic velkommen til Terki Software, hvor hun skal jobbe som fullstack systemutvikler. Ivana har Master of Arts i Økonomi og kulturledelse fra Universitetet i Bologna, Italia, og Bachelor/Master i Internasjonalt økonomisk samarbeid fra Universitetet i Beograd, Serbia. Hun fått sin IT utdanning gjennom Software-Nation og jobbet bl.a for amerikanske kunder.

Ivana har stor interesse for kunst og visuell kultur og det inspirerte henne til å studere i kunstens land med rik kulturarv. Hun er særlig fokusert mot visuell og funksjonell design for å skape god brukeropplevelse.

Ivana får en sentral rolle med å hjelpe våre kunder innenfor ulike IT områder, med spesiell fokus på skape «opplevelse» i løsningen som utvikles og leveres av Terki Software, samt bidra i arbeidet rundt forskning på flere områder, bl.a. funksjons-utvikling i «Disruptive Technologies Lab» som drives sammen med bl.a studenter fra Universitetet i Sør-Øst Norge.