«Disruptive Technologies Lab» og Universitet i Sørøst-Norge

Fra venstre: Paul Knutson (Masterstudent USN), Anders Sæbøe (Ingeniør i datateknikk TERKI), Hans Olav Bakås (CEO TERKI) og Per Torkel Bachmann (Masterstudent USN)

Universitet i Sørøst-Norge er nå en del av Disruptive Technologies Lab i TERKI, hvor studenter fra Master of Science i Systems Engineering with Embedded systems, Paul Knutson og Per Torkel Bachmann under ledelse av Prof. Dr. Aurilla Aurelie Bechina Arntzen, driver utvikling og testing på spennende områder sammen med våre dataingeniører.

– Disruptive Technologies Lab i TERKI er et samlingssted for forskning, innovasjon og samarbeid hvor det jobbes med fremvoksende teknologier på mange spennende bruksområder, med fokus på den hybride samhandlingen mellom mennesker og maskin.

I Disruptive Technologies Lab har vi også opprettet ulike testpanel med «vanlige folk» som er med og tester og forsker på produkter, i tillegg til andre formelle og uformelle nettverk på tvers av næringslivet og det offentlige.

TERKI har blitt en sentral aktør når det gjelder å være tilstede der disruptiv teknologi møter etablerte forretningsprosesser!

Terki har markert seg på flere spennende områder innenfor Hybrid automasjon, RFID (Radio Frequency IDentification), Payment processing, Blockchain Technologies, Robotikk, Kunstig intelligens (AI), hvor flere av teknologiene er distribuert ut i markedet i egne startups, white label product, eller konseptbutikker.

Teknologiutviklingen har aldri gått fortere. Den hastigheten som teknologien utvikler seg i nå, kan virke overveldende. Mulighetsområdene virker ikke å ha noen grense, samtidig som tradisjonelle fag, yrker og bransjer er forespeilet erstattet av teknologi innen kort tid. Men hvor stor del av disse prognosene vil være realitet, og hvor mye er overdrivelser? Gjennom stort nettverk i mange bransjer og gjennom vår erfaring med bransje- og kundespesifikke løsninger og lidenskap for bleeding-edge teknologi, så er Disruptive Technologies Lab en viktig arena med å med tanke fremtidens teknologiske økosystemet.

Bilde fra arbeid med RFI teknologi