Tjenester

Terki selger ikke standardprodukter, vi virkeliggjør idéer. Teknologien er i stadig utvikling og vi er i stand til å velge riktig teknologi ut fra en samlet pragmatisk vurdering, der kundens behov står i fokus. Vi bistår gjerne som konsulenter med å løse kompliserte integrasjonsutfordringer eller andre prosjekter der vår kompetanse og erfaring kan være nøkkelen til suksess.

Vi har over mange år opparbeidet en bred erfaring fra en lang rekke ulike hold. Vi benytter .NET-teknologier, JavaScript/NodeJS, Microsoft SQL, Teradata og ulike åpne kildekode-databaser. Vi har også tidligere jobbet mye med Java backends. Distribuerte systemer, personvern, kryptering, blokk-kjede teknologi og IoT er bare noen av fagområdene som interesserer oss.

Vi tar om ønskelig et totalansvar for at løsningen vi utvikler fungerer teknisk i alle ledd, helt fra server til kundens opplevelse. Vi kan være en samarbeidspartner som gir strategisk beslutningsstøtte for valg og gjennomføring av IT-prosjekter.

Systemutvikling er et fagfelt hvor kontinuerlig kompetansebygging er essensielt for å levere morgendagens løsninger. Derfor jobber vi kontinuerlig for å benytte ny teknologi i nye prosjekter og investerer tid og ressurser i å evaluere og forstå ny teknologi. Den akselererende utviklingen er samtidig noe av et som gjør vårt fagfelt spennende.

Vi leverer også rene konsulenttjenester uten IT-leveranser innenfor mapping og kartlegging av kundereiser, og andre strategiske områder innenfor kundeopplevelse og service.

Utvikling

Vi har lang erfaring med utvikling av løsninger som virksomhetene eier, og solid kompetanse på integrasjon. Her leverer vi systemutvikling og prosessautomasjon innenfor flere forskjellige fagområder. Alt fra enkle, til store skalerbare løsninger. Vi leverer stabile og driftssikre løsninger hvor sikkerhet ivaretas. Vi driver også produktutvikling gjennom forskning i egen regi eller sammen med andre.

Drift

Vi er din leverandør av driftstjenester, og tilpasser tjenestene etter dine behov. Vi har lang erfaring fra å jobbe med IT og forretningsressurser i ulike selskaper. Du kan selv velge om vi skal være din driftsavdeling på IT, eller om vi skal være et supplement. Vi tilbyr også hosting i eget datasenter eller i Cloud. Dette skreddersyr vi etter dine behov.

Prosjektledelse

Vi leverer prosjektledelse innenfor analog og digital tjenesteutvikling. Vi jobber agilt og bruker metoder som sikrer gode leveranser. Vi bidrar med fleksibel prosjektledelse, og er vant til å jobbe med knappe tidsrammer der det er viktig å ha styring og kontroll.

Rådgivning

Vi er din rådgiver innenfor strategi og forretningsutvikling når det gjelder digitalisering og automatisering. Vi har innsikt og lang erfaring innen samhandling av analoge og digitale prosesser på tvers av ulike bransjer og industrier. Vi tilbyr tjenester innen ulike områder og du velger om du vil bruke oss som sparringspartner eller rådgiver. Vår styrke ligger i den helthetlige tilnærmingen, kombinert med relevant kompetanse og erfaring.

Utvikling

Vi har lang erfaring med utvikling av løsninger som virksomhetene eier, og solid kompetanse på integrasjon. Her leverer vi systemutvikling og prosessautomasjon innenfor flere forskjellige fagområder. Alt fra enkle, til store skalerbare løsninger. I denne prosessen sørger vi for at løsningene er stabile og sikre slik at du vet at ferdig produkt er som bestilt. Vi driver også produktutvikling gjennom forskning i egen regi eller sammen med andre.

Drift

Vi er din leverandør av driftstjenester, og tilpasser tjenestene etter dine behov. Vi har lang erfaring fra å jobbe med IT og forretningsressurser i ulike selskaper. Du kan selv velge om vi skal være din driftsavdeling på IT, eller om vi skal være et supplement. Vi tilbyr også hosting i eget datasenter eller i Cloud. Dette skreddersyr vi etter dine behov.

Prosjektledelse

Vi leverer prosjektledelse innenfor analog og digital utvikling. Ved bruk av riktig agile metoder sikrer vi god leveransepresisjon. Vi bidrar med fleksibel prosjektledelse, hvor vårt team er vant til å jobbe med knappe tidsrammer, og ha styring og kontroll.

Rådgivning

Vi  er din rådgiver innenfor strategi og forretningsutvikling til digitalisering og automatisering. Vårt team har lang erfaring og innsikt innen samhandling av analoge prosesser på tvers av ulike bransjer og industrier. Vi tilbyr tjenester innen ulike områder og bistår deg som din sparringspartner fra start til slutt. Vår styrke ligger i den helthetlige tilnærmingen, kombinert med relevant kompetanse og erfaring.

Har du et prosjekt du trenger hjelp med?