Er du med eller mot fremtiden?

Sjefen vår, Hans Olav Bakås, som også er Co-founder by Terki AS i etableringen av analyseselskapet Customer Trends ASet selskap som driver med fremtidsscenarier og analyser innen kundeservice, bidrar på Kundeservicedagene i regi av Tekna 30.januar. Dette er en strategisk forfriskende konferanse med fokus på strategi, teknologi, innovasjon og kundeservice. Konferansen ble arrangert for første gang i 2015, og med over 400 deltagere i 2018 har den seilt opp som Skandinavias fremste innen kundeserviceledelse. Hans Olav vil sammen med Steinar B. Christensen på vegne av Customer Trends snakke om: 


Kundeservice 2021 – Teknologi, hype og fakta

Customer Trends gjennomførte våren 2018 en stor spørreundersøkelse om kundeservice. Tilbakemelding fra nøkkelpersoner i norsk kundeservice dannet grunnlaget for den første kundeservicerapporten i Norge, som mange omtaler som den første norske «Gartner rapporten». Rapporten beskriver hvordan den norske kundeservicebransjen ser for seg utviklingen de neste tre årene. Customer Trends vil snakke konkret om hvordan antallet roboter vil øke de neste årene, og hvordan dette vil påvirke trafikken i ulike kanaler. I presentasjonen vil vi også fortelle hvordan den teknologiske utviklingen vil påvirke lederkompetansen og arbeidshverdagen i kundeservice. Om du lurer på hvordan fremtiden blir for kundeservice i Norge er dette foredraget for deg.

Informasjon om program og påmelding