Hans Olav Bakås har nylig tiltrådt som styremedlem i NORDMA

Fra å være en liten appendiks til reklamebransjen har direkte markedsføring som fenomen utviklet seg til å bli både voksen og betydningsfull. I dag benytter nesten alle typer bedrifter og bransjer seg av teknikker for direkte salg og kundepleie. Det betyr at en sterk og effektiv bransjeorganisasjon som NORDMA er viktigere enn noensinne.

Ny teknologi gir nye muligheter og utfordringer, og Hans Olav, Rune og Paal tilfører styret en bredde og kompetanse som vil bidra til at NORDMA gir medlemmene relevant drahjelp i tiden som kommer. Vi ser frem til samarbeidet, sier styreleder Ina Svarød. Les mer…