Etablering av Forum for kunstig intelligens og robotikk Norge (KIRN)

Initiativtakerne fra Terki, Proffcom, Buskerud University College Høgskolen i Sørøst-Norge, Techstep, Scandic Hotels og Fredrikstad Energi Marked AS går nå sammen om å etablere et tverrfaglig nettverksforum for utveksling og deling av informasjon og kunnskap på tvers av utviklingsmiljøer og kunder. Dette for å skape et norsk fora og en norsk kunnskapsbase hvor man kan få faktainformasjon om hvor denne teknologien er i utviklingen. Det er mye forvirring i markeder i dag med tanke på hvor moden denne teknologien er (KI/Chatbots), og det er mye usikkerhet og villedende informasjon som gjør det vanskelig for beslutningstakere å ta viktige strategiske beslutninger.

Initiativet er godkjent av Norges forskningsråd gjennom skattefunnordningen.

Hans Olav Bakås Managing Director Terki AS

John-Arne Martinsen
Administrerende direktør
Proffcom AS

Aurilla Aurelie Arntzen
Professor i Embedded Systems
Buskerud University College Høgskolen i Sørøst-Norge

Susann Falkenstein
Manager Customer Interactions
Scandic Hotels

Svein Ivar Aadnøy Larsen
Director (VP) Operations
Techstep

Terese Troy Prebensen
Administrerende direktør
Fredrikstad Energi Marked AS

Praktisk informasjon om forumet

  • KIRN har et sekretariat bestående av personer fra initiativtakerne som vil fasilitere og drive forumet
  • KIRN er i utgangspunktet åpent for alle som har en relevant interesse for kunstig intelligens og robotikk, men sekretariatet har rett til å nekte opptak eller utestenge deltagelse uten begrunnelse
  • Forumet vil 4 ganger i året gjennomføre fagmøter hvor det før hvert møte vil bli sendt ut agenda med påmelding og kostnader for å delta på møte
  • Møtene vil være en arena for kunnskapsdeling, diskusjoner, treffe ledene aktører med spisskunnskap innenfor områdene. Sekretariatet vil jobbe for å sette sammen kvalitative, nyttig og interessant innhold i disse møtene, slik at det kan gi nyttig verdi for deltagerne. Deltagere kan også melde ønsker til sekretariatet i forhold til agenda osv.
  • Demonstrasjon av løsninger i tidlige «proof of concept» faser og sparring med tanke på utfordringer, teknologivalg og implementasjon
  • Tekniske utfordringer og muligheter ut fra norske forhold, deriblant erfaringer med tilgjengelige NLP/NLU ressurser og maskinlæring for norsk språk