Etablering av Forum for kunstig intelligens og robotikk Norge (KIRN)

Initiativtakerne fra Terki Software, Proffcom, University College of SouthEast Norway, Techstep, Scandic Hotels og Fredrikstad Energi Marked AS går nå sammen om å etablere et tverrfaglig nettverksforum for utveksling og deling av informasjon og kunnskap på tvers av utviklingsmiljøer og kunder. Dette for å skape et norsk fora og en norsk kunnskapsbase hvor man kan få faktainformasjon om hvor denne teknologien er i utviklingen. Det er mye forvirring i markeder i dag med tanke på hvor moden denne teknologien er (KI/Chatbots), og det er mye usikkerhet og villedende informasjon som gjør det vanskelig for beslutningstakere å ta viktige strategiske beslutninger.

Initiativet er godkjent av Norges forskningsråd gjennom skattefunnordningen.

Hans Olav Bakås Managing Director Terki AS

John-Arne Martinsen
Administrerende direktør
Proffcom AS

Professor Aurelie Aurilla Arntzen
Department of Science and Industry systems Research group “Advanced Cognitive systems and Data Science”
University College of SouthEast Norway

Susann Falkenstein
Manager Customer Interactions
Scandic Hotels

Svein Ivar Aadnøy Larsen
Director (VP) Operations
Techstep

Terese Troy Prebensen
Administrerende direktør
Fredrikstad Energi Marked AS

Praktisk informasjon om forumet

  • KIRN har et sekretariat bestående av personer fra initiativtakerne som vil fasilitere og drive forumet
  • KIRN er i utgangspunktet åpent for alle som har en relevant interesse for kunstig intelligens og robotikk, men sekretariatet har rett til å nekte opptak eller utestenge deltagelse uten begrunnelse
  • Forumet vil 4 ganger i året gjennomføre fagmøter hvor det før hvert møte vil bli sendt ut agenda med påmelding og kostnader for å delta på møte
  • Møtene vil være en arena for kunnskapsdeling, diskusjoner, treffe ledene aktører med spisskunnskap innenfor områdene. Sekretariatet vil jobbe for å sette sammen kvalitative, nyttig og interessant innhold i disse møtene, slik at det kan gi nyttig verdi for deltagerne. Deltagere kan også melde ønsker til sekretariatet i forhold til agenda osv.
  • Demonstrasjon av løsninger i tidlige «proof of concept» faser og sparring med tanke på utfordringer, teknologivalg og implementasjon
  • Tekniske utfordringer og muligheter ut fra norske forhold, deriblant erfaringer med tilgjengelige NLP/NLU ressurser og maskinlæring for norsk språk