Personvernerklæring

EUs nye personvernreform, General Data Protection Regulation (GDPR) er til for å sikre din datasikkerhet på tvers av Europeiske landegrenser i EU- og EØS-land som en del av den norske personopplysningsloven. Og i denne erklæringen finner du informasjon om hvordan vi jobber for å overholde med personvern.

TERKI AS sin personvernerklæring        

I denne erklæringen beskriver vi hvordan vi samler inn, bruker, lagrer og deler personopplysninger.

Dette gjelder for deg som kunde, potensiell kunde, medarbeider hos vår kunde eller andre relevante parter, samt reelle rettighetshavere, autoriserte representanter, som representant for bedriftskunde og tilknyttede parter.

Denne erklæringen omfatter følgende:

 1. Behandlingsansvarlig
 2. Hvilke personopplysninger vi samler inn
 3. Behandling og bruk av personopplysninger
 4. Utlevering av personopplysninger
 5. Beskyttelse av personopplysninger
 6. Personvernrettigheter
 7. Informasjonskapsler (cookies)
 8. Lagring av personopplysninger
 9. Endring av personvernerklæringen og policy for informasjonskapsler
 10. Kontaktpunktet i forhold til denne erklæring og personvern generelt

1. Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er TERKI AS i Norge, org.nr 989 765 787

2. Hvilke personopplysninger vi samler inn

Kategorisering av personopplysningene vi samler inn

 • Identifikasjonsinformasjon: Fødselsdato, personnummer og navn.
 • Kontaktinformasjon: Telefon- /mobilnummer epost og postadresse
 • Finansiell informasjon: Betaling- transaksjonsdata og kreditthistorikk.
 • Lovpålagte opplysninger: bokføring, hvitvasking mm

Opplysninger samles inn primært fra deg, f.eks ved at du melder deg på våre nyhetsbrev. Data samles også inn i forbindelse med at du handler med oss, eller bruker våre tjenester.

Andre opplysninger vi kan samle inn som kan gjelde deg direkte eller fra tredjepart:

 • TERKI AS samler også inn annen informasjon du gir oss, for eksempel tilbakemeldinger ved forespørsler direkte eller via digitale kanaler o.l.
 • Registre som føres av offentlige myndigheter, f.eks Folkeregisteret o.l.
 • Registre som føres av kredittopplysningsbyråer og andre kommersielle informasjonstjenester
 • Andre selskaper vi samarbeider med.

3. Behandling og bruk av personopplysninger

Vi bruker dine personopplysninger til bl.a. å levere varer, tjenester og oppfylle de avtaler vi gjør med deg, samt å gi deg tilbud og utvikle gode brukeropplevelser. Videre brukes personopplysning i generell behandling og administrasjon av ditt kundeforhold hos oss. Vi kan også behandle personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til lover- og forskrifter.

Eksempel på hva loven pålegger oss å bruke opplysningene til:

 • Kunnskap om deg som kunde
 • Bokføringskrav
 • Krav og forpliktelser knyttet til betalingstjenester
 • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger

Berettiget interesse til å bruke opplysninger ifb. markedsaktiviteter og utvikling

 • Personopplysninger kan også brukes ifb markedsføring, samt produkt- og forretningsutvikling. Formålet er å kunne utvikle virksomheten, produkter, varer, tjenester og kundeopplevelser, og gi deg som kunde tilbud og gode kundeopplevelser

Samtykke

 • Om du gir oss samtykke vil vi kunne behandle personopplysningene innenfor det formål du har samtykket til. Dette kan f.eks være å sende deg informasjon om medlemskap, tilbud, samt hvilken måter du ønsker vi kontakter deg på, eksempelvis sms eller mail. Du kan når som helst trekke tilbake et samtykke.

4. Utlevering av personopplysninger

Eksempel på hvem vi kan utlevere dine personopplysninger til:

 • Myndigheter
 • Foretak i TERKI AS
 • Leverandører
 • Betalingstjenesteleverandører og forretningspartnere

Utlevering av slike opplysninger skjer ikke uten at det foreligger nødvendige avtaler om videre taushetsplikt.

Hvordan TERKI AS håndterer dine personopplysninger ovenfor tredjepart

 • For å forvalte kundeforholdet og medlemskapet utleverer vi opplysninger om deg kun når det er nødvendig. Eksempler på områder hvor dette er nødvendig: Identifisering av deg
 • Oppfyllelse av våre avtaler og forpliktelser

Opplysninger blir videreformidlet med ditt samtykke eller om det er tillatt i henhold til lov, internt i TERKI AS til eksterne samarbeidspartnere og andre virksomheter som selger produkter for oss eller sammen med oss. For å kunne levere varer og tjenester kan vi også videreformidle opplysninger til andre servicefunksjoner i og utenfor TERKI AS

Vi har også avtaler med utvalgte oppdragsgivere og leverandører som inkluderer behandling av personopplysninger på vegne av oss, ifb. med IT-utvikling, drift og support.

Utlevering av personopplysninger til land utenfor EU/EØS

 • Om vi overfører personopplysninger land utenfor EØS-området, så følges vilkårene EU-kommisjonen har besluttet, bl.a. at det foreligger et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i det aktuelle landet osv. (i slike tilfeller brukes EUs standardklausuler som er godkjent av EU-kommisjonen.

5. Beskyttelse av personopplysninger

Behandling av personopplysninger står sentralt i vår virksomhet, og skal behandles på en trygg og sikker måte. Vi bruker tekniske og administrative rutiner og sikkerhetstiltak for å sikre og beskytte opplysningene vi lagrer og bruker.

6. Personvernrettigheter

Du kan når som helst be om følgende:

 • Innsyn i dine personopplysninger med mindre lover eller andre forhold skulle tilsi noe annet
 • Rette feilaktige eller manglende informasjon, så sant det ikke ligger andre begrensninger i lovverk e.l.
 • Sletting av dine personopplysninger, om du trekker tilbake samtykket, eller av annen berettiget grunn ikke lenger vil tillate at vi behandler dine personopplysninger.
 • Dataportabilitet, du har rett til å motta personlige opplysninger i et format som er maskinlesbart. Opplysningene kan også overføres til en annen behandlingsansvarlig. Et eksempel på behandlingsansvarlig kan være annen virksomhet kunde ønsker at skal få opplysningene.

7. Informasjonskapsler (cookies)

Vi samler inn, behandler og analyserer data fra bruk av våre nettsider. Trafikkdata er data knyttet til besøkende på nettsiden og data behandlet der. Informasjonskapsler og lignende teknologier.

Informasjonskapsler og liknende teknologi brukes til å forbedre våre produkter og tjenester til deg, samt forbedre sikkerhet og brukeropplevelse ved bruk av våre nettsider.

Du kan endre innstillinger i nettleseren slik at denne avviser informasjonskapsler. Det vil kunne medføre at enkelte funksjoner og områder på nettstedet får noen begrensninger.

8. Lagring av personopplysninger

Dine personopplysninger beholdes så lenge de er nødvendige for de formålene opplysningene dine ble samlet inn og behandlet for, eller for å kunne oppfylle de avtaler vi har med deg, eller så lenge det kreves i henhold til lover og forskrifter.

Eksempel på lagringstid:

 • Bokføringslover 10 år
 • Betalingstjenester 5 år

9. Endring av personvernerklæringen og policy for informasjonskapsler

Det vil skje endringer av denne personvernerklæring fra tid til annen. Vi vil aldri innskrenke dine rettigheter i henhold til gjeldende personvernlover. Kommer det vesentlige endringer vil vi gi tydelig beskjed når vi er pålagt å gjøre det etter gjeldende lov.

10. Kontaktpunktet i forhold til denne erklæring og personvern generelt

Spørsmål ang personvern kan rettes til daglig leder i TERKI AS.

Du kan også kontakte datatilsynsmyndighetene om du har innsigelser eller klager på hvordan vi forvalter dine personopplysninger.

Terki AS
Org.nr: 989 765 787
Østre Kullerød 5
3241 Sandefjord
NORWAY
+47 33 29 31 70
post@terki.no