Personvernerklæring

Personopplysninger

Personopplysninger er definert i loven som «opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson». Dette omfatter blant annet navn, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse.

Opplysninger om dine brukervaner på internett er også regnet som personopplysninger. Dette kan være digitale spor, slik som søkehistorikk eller hvor du har klikket på nettsiden.

For mer informasjon, les om vår bruk av informasjonskapsler her.

Behandlingsansvarlig

Terki AS er behandlingsansvarlig og behandling av personopplysningene skjer i henhold til gjeldene personvernlovgivning

Innhenting

Personopplysninger vi innhenter er nødvendige for at vi skal kunne administrere ditt kundeforhold. Informasjon innhentes ved at du frivillig sender med opplysninger ved å melde deg på vårt nyhetsbrev eller surfer på nettsiden uten å skru av informasjonskapsler.

Ved opplysningsplikt overfor offentlig myndighet, vil Terki overlevere sine opplysninger i henhold til myndighetenes krav.

Behandling

Terki AS benytter kun personopplysninger til relevante formål  i bedriftens virksomhet. Dersom den innsamlede informasjonen ikke lenger er relevant, skal den slettes. De innsamlede opplysningene vil ikke bli benyttet til andre formål uforenlige med den opprinnelige intensjonen.

Oppgitt informasjon vil ikke selges videre, og skal kun lagres hos oss.

Tredjeparter (som Google Analytics) vil kunne hente ut data basert på dine brukervaner på nettsiden. Terki AS er pliktig å påse at disse tredjepartene behandler data i tråd med norsk regelverk.

Oppvaring og sletting

Lagring og sletting skjer i henhold til personopplysningsloven, og opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, vil bli slettet.

Datatilsynet

Personopplysningsforskriften

Personopplysningsloven

Dine rettigheter

Du har rett til å få innsyn i informasjonen vi har lagret om deg, hvem som behandler den og hvordan vi behandler den, samt hvor opplysningene er hentet fra.  Ved ønske kan du be om at uriktige, ufullstendige eller unødvendige opplysninger om deg blir rettet eller supplert. Du kan også be om å få slettet deler av- eller all informasjonen om deg.

Ved ønske om innsyn oversender Terki AS ønsket informasjonen senest innen 30 dager såfremt dette er mulig.

Endringer i personvernerklæring

Ved aktuelle endringer i gjeldende lovgivning, vil vår personvernerklæring bli oppdatert og publisert på nettstedet fortløpende.

Reservasjon

I henhold til markedsføringsloven § 12 kan du reservere deg mot å motta markedsføring fra Terki AS.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker innsyn i informasjonen vi har om deg, eller hvis du har andre henvendelser knyttet til personvern.

Terki AS
Org.nr: 989 765 787
Østre Kullerød 5
3241 Sandefjord
NORWAY
+47 33 29 31 70
post@terki.no