Produkter og tjenester

 

Terki selger ikke standardprodukter, vi virkeliggjør idéer. Teknologien er i stadig utvikling og vi er i stand til å velge riktig teknologi ut fra en samlet pragmatisk vurdering, der kundens behov står i fokus. Vi bistår gjerne som konsulenter med å løse kompliserte integrasjonsutfordringer eller andre prosjekter der vår kompetanse og erfaring kan være nøkkelen til suksess.

Vi har bred erfaring over mange år fra en lang rekke ulike hold, både .NET-teknologier, JavaScript/NodeJS, Microsoft SQL, Teradata og ulike åpne kildekode-databaser benyttes og vi jobbet tidligere mye på Java backends. Distribuerte systemer, personvern, kryptering, blokk-kjede teknologi, IoT er bare noen av fagområdene som interesserer oss.

Vi tar om ønskelig et totalansvar for at løsningen vi utvikler fungerer teknisk i alle ledd, helt fra server til kundens opplevelse. Vi kan være en samarbeidspartner som gir strategisk beslutningsstøtte for valg og gjennomføring av IT-prosjekter.

Systemutvikling er et fagfelt hvor kontinuerlig kompetansebygging er essensielt for å levere morgendagens løsninger. Derfor jobber vi kontinuerlig for å benytte ny teknologi i nye prosjekter og investerer tid og ressurser i å evaluere og forstå ny teknologi. Den akselererende utviklingen er samtidig noe av et som gjør vårt fagfelt spennende.

Vi leverer også rene konsulenttjenester uten IT-leveranser innenfor mapping og kartlegging av kundereiser, og andre strategiske områder innenfor kundeopplevelse og service.

 

Det er stengt for kommentarer.