Terki AS er en one-stop-shop for alle idéer som krever dataprogrammering. Vi leverer egenutviklede systemer, drifter/videreutvikler eksisterende systemer,  og er fødselshjelpere for gründere med smarte idéer. Vår forretningsidé er å være gode på rådgivning og gjennomføring av IT-systemer uavhengig av om du er programmerer selv eller ikke har noe kunnskap om data. Terki ble etablert som ANS i 2002 og AS i 2006.

Det er stengt for kommentarer.